SEKCJA PIASKI

PIASKI


Planowane rozpoczęcie zajęć od 7 września 2021

Szkoła Podstawowa w Piaskach

wtorki, czwartki 16.30-18.00

Instruktor

Piotr Żołędź II dan

Kontakt
Tel. 609 571 274

Małgorzata Ciesielska II dan

Sekcja realizuje zadania zlecone przez Powiat Świdnicki w Świdniku.