Międzynarodowy kurs instruktorski ITF Union

W dniach 10-11.2.2018 w Świdniku odbył się międzynarodowy kurs instruktorski ITF Union, zorganizowany przez Lubelski Klub Sportów Walki Dan we współpracy z Związkiem Sportowym Polska Unia Taekwondo. Ogółem wzięło w nim udział 56 uczestników z Polski (13 klubów), Anglii, Szwecji, Ukrainy, Czech,  Włoch i Etiopii. Kurs poprowadził nam znany już z kilku wizyt w naszym kraju prezydent ITF Union, mistrz Don Dalton 8.dan z Irlandii. Oprócz niego w szkoleniu uczestniczyło jeszcze trzech mistrzów: Chris Beanland 7.dan z Anglii, Juanito Jr Arsol 7.dan (prezydent Filipińskiej Unii Taekwondo, mieszkający na stałe we Włoszech) oraz Kiros Gebremeskel 7.dan (prezydent Etiopskiego Związku Taekwondo). Mistrz Don Dalton przećwiczył z uczestnikami szeroki zakres materiału technicznego TKD. Przeanalizowano 12 układów formalnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zasady generowania dynamiki oraz niuanse techniczne, walkę jednokrokową, elementy do walki sportowej. Z dużym uznaniem spotkał się blok poświęcony prostej i dynamicznej samoobronie. Jak przy poprzednich szkoleniach, mistrz podkreślał także rolę właściwych relacji między ćwiczącymi, odpowiedniej postawy zwłaszcza instruktorów i posiadaczy wysokich stopni.

Pierwszego dnia kursu, po 6 godzinach zajęć, 17 kandydatów przystąpiło do egzaminu na stopnie mistrzowskie, który przeprowadziła komisja trzech mistrzów: Don Dalton 8.dan, Chris Beanland 7.dan i Juanito Jr Arsol 7.dan. Zdający musieli zaprezentować kilkanaście układów formalnych, walkę jednokrokową, walkę wolną, rozbicia, samoobronę oraz odpowiedzieć na pytania teoretyczne. Wśród zdających znalazła się trójka reprezentantów LKSW Dan, którzy uzyskali następujące stopnie: Piotr Bernat - 6.dan, Jacek Cur - 2.dan i Małgorzata Ciesielska - 2.dan. Wyniki ogłoszono drugiego dnia kursu, wręczając także promowanym pasy z nowymi stopniami, certyfikaty i odznaki mistrzowskie. Po kursie instruktorzy z Anglii i Szwecji skorzystali z okazji, aby szkolenie uzupełnić zwiedzaniem. Świdnickie spotkanie było także okazją do nawiązania nowych kontaktów. Główny trener LKSW Dan Piotr Bernat został zaproszony do poprowadzenia m. in. szkolenia w Szwecji.