Mikołajkowy Łopiennik

12 grudnia w hali sportowej w Łopienniku Nadrzecznym odbyła się dziewiąta edycja Mikołajkowego Pucharu Łopiennika w taekwondo. Impreza ta od lat cieszy się niezmienną popularnością wśród najmłodszych sportowców i wykracza już poza ramy turnieju regionalnego, gdyż od kilku edycji startują także taekwondocy spoza Lubelszczyzny. W tym roku w szranki stanęło ponad 250 zawodników do lat 14 z Łopiennika, Lublina, Bełżyc, Zamościa, Krasnegostawu, Świdnika, Łęcznej, Piask, Wysokiego, Puław, Ostrowca Świętokrzyskiego i Opola, z klubów zrzeszonych tak w Polskim Związku Taekwondo Olimpijskiego, jak i Polskiej Unii Taekwondo. Rywalizowano w układach formalnych (tak taekwondo WTF, jak i ITF), walkach na gąbkowe kije soft-stick, technikach specjalnych, kopnięciach szybkościowych, starsi zaś próbowali swoich sił w walkach według przepisów taekwondo olimpijskiego WTF. Gospodarzami imprezy byli UKS Amicus Łopiennik Górny kierowany przez Dariusza Zawadę, GOK w Łopienniku Górnym, Okręgowy Związek Taekwondo w Lublinie i Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Obok wielu kompletów medali rozdano także nagrody specjalne dla zawodników wylosowanych z każdej drużyny (m. in. markowe plecaki i deskorolki). Tradycyjnie już ogromną atrakcją dla dzieci była wizyta Świętego Mikołaja, od którego wszyscy uczestnicy otrzymali paczki ze słodyczami.

Zawody były debiutem najmłodszej sekcji LKSW Dan z Wysokiego, gdzie zajęcia prowadzi Michał Ciesielski.

Wyniki zawodników naszego klubu:

sekcja Świdnik
 Oliwia Frączyk - złoto softy, srebro walki WTF
 Mikołaj Frączyk - złoto softy
 Jakub Olech - srebro softy
 Michał Żołędź - złoto softy, brąz przeskokówki, brąz techniki specjalne
 Michał Markowski - złoto układy, srebro walki WTF
 Paweł Wilczopolski - srebro softy
 Maja Woźniak - złoto softy
 Piotr Woźniak - brąz softy
 Szymon Olszewski - brąz softy
 Filip Olszewski - brąz softy
 Andrzej Bernat - srebro softy

sekcja Łęczna
 Zuzanna Guz - złoto softy, brąz techniki specjalne
 Bartosz Sadowski - brąz układy, brąz softy
 Daniel Szostakiewicz - złoto softy
 Filip Klimkiewicz - brąz softy
 Julia Matyś - brąz softy
 Natalia Oleszek - brąz układy
 Łukasz Oleszek - brąz techniki specjalne
 Sara Steć - srebro układy, brąz softy
 Igor Głowienka - srebro softy
 Lena Głowienka - złoto techniki specjalne, srebro softy, srebro przeskokówki
 Daniel Cur - złoto softy, brąz układy, brąz techniki specjalne, braz przeskokówki

sekcja Wysokie
 Aleksandra Żyśko - złoto softy, złoto techniki specjalne, srebro przeskokówki
 Andżelika Sobstyl - złoto softy, brąz przeskokówki
 Zuzanna Głąb - złoto układy, brąz softy
 Joanna Zawiślak - srebro softy

sekcja Piaski
 Jan Jaworski - złoto softy
 Kacper Ciechanowicz - brąz softy
 Karol Kasperek - złoto przeskokówki, srebro softy, srebro techniki specjalne
 Julia Lis - srebro techniki specjalne, srebro przeskokówki, srebro układy
 Agnieszka Ponieważ - złoto układy, brąz softy
 Aleksandra Lis - brąz układy
 Paweł Ponieważ - złoto układy, złoto softy
 Ignacy Kasperek - srebro układy, srebro softy
 Szymon Mołdoch - srebro softy, srebro układy, brąz przeskokówki