Wakacyjne kursy instruktorskie

W wakacje szkoleniowcy naszego klubu podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach instruktorskich organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu. Paniel i Piotr Żołędź ukończyli z wynikiem pozytywnym odbywający się w lipcu w Lublinie kurs instruktorów sportu w kickboxingu, który prowadził jeden z najlepszych trenerów w Polsce - Tomasz Mamulski (V dan kickboxing), dodając nowe uprawnienia do już posiadanych. Sierpniowy kurs instruktorski combat kickboxingu w Kaliszu ukończyła Małgorzata Ciesielska - instruktorka naszej sekcji w Piaskach. Szkolenie to prowadzili Jerzy Bassa, Tomasz Mamulski i Krzysztof Mika.